افتتاحیه پروزه بیست کیش-املاک آسیا 20 کیش

افتتاحیه پروژه بیست – ٢٢ بهمن ۹۴

 

افتتاحیه پروژه بیست ٢٢ بهمن ۹۴

با حضور دکتر ترکان معاون رییس جمهور و مهندس مونسان و هییت همراه